Om ISOLINK

ISOLINK er en rådgivende ingeniørvirksomhed som arbejder med indeklimaproblemer, med fokus på termisk indeklima og den bygningsfysik der er relateret hertil. 

ISOLINK startede i 2004 med BlowerDoor-test, to år før indførelsen af tæthedskrav i byggeriet, og var i opstartsfasen med til at hjælpe arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri til, at opstartskravene i Bygningsreglementet tilbage i 2006 blev lempet, fra startkrav om 1,0 l/s pr. m til max 1,5 l/s pr. m2 

ISOLINK arbejder løbende med forskning og udvikling inden for området med tæthed i bygningskonstruktioner, og har været involveret i en lang række publikationer hos bl.a. SBi, BYG-ERFA , Teknologisk Institut, nogle af de første vejledninger inden for området i Bygningsreglementet og i brancheforeningen Klimaskærm. 

Siden 2008 har ISOLINK været involveret i udviklingen af teknikker til at måle på dels de helt store bygninger på helt op til 53.000 m2, som er den største bygning ISOLINK har testet, til små detaljer og facadeudsnit, hvor membraner opsættes og målinger udføres ind over membranen. 

ISOLINKs rådgivning er omfattet af en rådgiverforsikring for opgaver i hele Europa. ISOLINK er forsikret hos TopDanmark med policenummer 9497 658 389. TopDanmark kan kontaktes på tlf. 70 13 79 13. 

Ønskes kontakt til Energistyrelsen kan dette gøres enten via e-mail på ens@ens.dk eller på tlf. 33 92 67 00.ISOLINKs