Om Isolink

ISOLINK er en virksomhed som arbejder med indeklimaproblemer, med fokus på termisk indeklima og den bygningsfysik der er relateret hertil.

ISOLINK startede i 2004 med Blower Door-test, 2 år før indførelsen af tæthedskarv i byggeriet, og var i opstartsfasen med til at hjælpe arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri til, at opstartskrav i Bygningsregelemntet tilbage i 2006 blev lempet lidt, fra startkrav om 1,0 l/s pr. m2 , til max 1,5 l/s pr. m2 

ISOLINK arbejder løbende med forskning og udvikling, inden for området med tæthed i bygningskonstruktioner og har været indvolveret i en lang række publikationer hos bla. SBi, BYG-ERFA , Teknologisk Institut, nogle af de første vejlidninger inden for området i bygningsreglemenet og i brancheforeningen klimaskærm. 

Siden 2008 har ISOLINK været indvolveret i at udvikle teknikkker til at måle på dels de helt store bygninger på helt op til 53.000 m2, som er den største bygning ISOLINK har testet, til små detaljer og facadeudsnit, hvor membraner opsættes og målinger udføres ind over membranen.