Bygningsundersøgelse

Med en bygningsundersøgelse kan man eksempelvis let og effektivt lokalisere hvilke bygningsdele der har det største varmetab, samt finde frem til de områder som skaber trækgener i en bygning. 

Skal der eksempelvis findes frem til områder med trækgener, kombineres termografering med undertryk skabt med en Blower Door. Når der skabes undertryk i en bygning, trækkes der kold luft ind de steder hvor der måtte være en større eller mindre utæthed. Når bygningen har stået med undertryk vha. Blower Door i 10 – 15 minutter, kan de utætte områder lokaliseres med termografikameraet, da de utætte områder er blevet afkølet. 

Når der er lokaliseret et utæt område, skal det vurderes, om området reelt set giver træk. Dette gøres ved at luftstrømmene måles med en vindmåler, og derefter vurderes målingen i forhold til om luftstrømmen er så stor, at det vil kunne give træk i en given opholdszone.