Afgasnings målinger

Vi udfører prøvninger og rapportering ift. afgasning af formaldehyd og VOC (flygtige organiske forbindelser) jf. DGNB´s bæredygtighedscertificering 2020 og 2016.

DGNB´s bæredygtighedscertificering stiller krav til den indendørs luftkvalitet og gælder alle typer bygninger herunder: boliger, kontorer, institutioner mm.

Kriterium 20 i DGNB (Indendørs luftkvalitet) er et såkaldt Knock-Out-Kriterium. Opfylder bygningen ikke de gældende krav, kan bygningen ikke certificeres.

Vi tester luftens indhold af formaldehyd og VOC, en test som skal udføres senest 4 uger efter bygningen står færdig.

Jf. DGNB skal målingerne ligge under følgende grænseværdier:

  • Formaldehydkoncentration: 100 μg/m³
  • TVOC-koncentration (totalkoncentration) 3.000 g /m³.

 

For at opfylde DGNB´s krav, anvender vi et DANAK akkrediteret analyselaboratorie, til at analysere vores målinger. Der vil foreligge svar på analyserne efter ca. 12 hverdage som standard. 

Ring til Anders for en indledende snak eller tilbud på jeres byggesag.

anders@isolink.dk    31720350

Radon målinger

Vi udfører radonmålinger samt rapportering der dokumenterer, om DGNB´s krav til radonniveauet på 100 Bq/m(Becquerel) er overholdt.

Radonmålinger er ligeledes et Knock-Out-Kriterium jf. DGNB.

Målingerne skal fortages når bygningen tages i brug, og må kun udføres i perioden oktober til og med April.

Selve målingens varighed er 60 dage, derfor er planlægning af denne måling essentiel.

 

Ring eller skriv til Anders for at få planlagt jeres radonmålinger i god tid. 

anders@isolink.dk    31720350