Hvad er en Luftgennemtrængelighedstest?

En luftgennemtrængelighedstest er en test hvor man tester vinduer og døre for om, der er gennemstrømning af luft og om der efterfølgende skal tætnes i de ramte områder. 

Der er 3 forskellige aspekter, som man går ud fra.  

0,0-0,5 

De målte luftstrømme er meget svage og vil ikke kunne mærkes i opholdszonen.

0,5-1,2 

Udbedring/tætning anbefales for, at minimere trækgener.

1,2< : 

Registreringen overstiger maxgrænsen defineret i DS474, udbedring er krævet for at opfylde bygningsreglementets krav. 

Man bruger gerne en luftgennemtrængelighedstest til, at måle efter en Blower Door-test, her kan man se om bygningen er inden for lovkrav. 

Der er 2 krav til når man tester med luftgennemtrængning, det ene er et projektkrav i forhold til tæthed på vindueskomponenter. 

Det andet krav er til hvis der er trækgener, hvis man har svært ved at læse billederne, så bruger man varmetrådsannometeret til at lave en opfølgning.